12.2.2014 Inaugurimi i internetit Miniwebs SLU

Miniwebs SLU ju mirëpret në faqen e internetit e tij të ri, ku ata mund të gëzojnë të gjitha shërbimet e tyre. Ne shpresojmë që ju vazhdoni me ne në raste të ardhshme.